Velkommen til HNS Nedrivning & Miljøsanering ApS

Hns-nedrivning ApS er et nedrivningsfirma, der er specialister i genbrug af nedrivningsmaterialer. Noget bliver solgt til slutkunder andet bliver sendt til genanvendelse.

Professionel nedrivningsvirksomhed

Vi har stort kendskab til nedrivningsmetoder og erfaring med genanvendelse af så meget materiale som mulig.

Hos os kan du altid forvente:

 • Kvalitetsarbejde
 • Fokus på genanvendelse
 • Erfarne arbejdsfolk

Udover dette udfører vi også følgende:

 • Miljøsanering
 • Asbest
 • PCB
 • Bly og andre Tungmetaller
 • Klorerede Parafiner
 • PHA’er
 • Skimmelsanering
 • Rengøring af skurvogne/pavilloner
 • Grov rengøring
 • Slutrengøring
 • Viduespudsning
 • Fast arbejdsmand på pladsen
 • Oprydning

Affaldshierarkiet

Der er en affaldspolitik i Danmark og EU. Den består af et hierarki som vist nedenunder. På den figur vises affaldsforebyggelse som skal prioriteres højeste og herefter genbrug og dernæst genanvendelse. Det der skal bortskaffes skal prioriteres lavest og helst undgås.

affaldspyramiden

Se mere om lov og regler Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet